Bijzonderheid voor de annuleringsverzekering

Annuleringsverzekering

1 – Basisgarantie bij annulering

De verzekeraar vergoed aan de verzekerde het aanbetalingsbedrag dat betaald is tijdens de reserverig indien de verzekerde niet in staat is zich te presenteren op de plaats van verblijf binnen 48 uur die volgen op de voorziene datum naar aanleiding van een van de volgende onderstaande evenementen die plaats vond voor de verblijfsdatum.

 • Lichamelijk letsel, ziekte of overlijden van de verzekerde , zijn/haar echtgenote (noot) (of officiële partner) zijn/haar bloedverwanten of directe nakomelingen
 • Brand, ontploffing, inbraak, of ieder onvoorzien evenement die belangrijke schade aan de woning van de verzekerde veroorzaakt en waarbij zijn aanwezigheid genoodzaakt is op de dag van vertrek of binnen 48 uur die volgen op de vertrekdatum
 • Verhindering door een ernstig onvoorzien beroepsongeval van de verzekerde, zijn/haar echtgenote(noot) (of officiële partner) onstaan voor de verblijfsperiode en die het verblijf voor meer dan een kwart onmogelijk maakt.
 • Ontslag van de verzekerde, zijn/haar echtgenote(noot) (of partner)
 • Werkaanbod van de verzekerde in de 3 maanden voor de gereserveerde periode, onder voorwaarde dat
 • Het arbeidscontract langer of gelijk is aan 6 maanden
 • De verzekerde langer werkeloos was dan 3 maanden op het moment van ondertekening van de reservering
 • Verhinderd is om naar de verblijfplaats te gaan via trein, lucht of zee vanwege publieke manifestaties die het verkeer onmogelijk maken
 • oegangsverbod op de plaats van verblijf uitgesproken door een administratieve autoriteit in verband met milieuverontreiniging/epidemie

2 – UITBREIDING VAN GARANTIE

ONDERBREKING VAN VERBLIJF

De verzekeraar vergoed aan de verzekerde het bedrag van het niet gebruikte verblijf evenredig naar het aantal verbleven dagen indien zijn verblijf verkort wordt naar aanleiding van de volgende gebeurtenissen

 • Bij ongeval, ziekte van de verzekerde, zijn/haar echtgenote (noot) (of officiële partner) zijn
  bloedverwanten of directe nakomelingen die deel uitmaken van het verblijf waarvoor onmiddellijke repatriëring naar de woonplaats of naar een ziekenhuis dicht bij de woonplaats nodig is, terplaatse bewezen door een medische verklaring.
 • Overlijden van de verzekerde, zijn/haar echtgenote(noot) (of officiële partner) zijn bloedverwanten of directe nakomelingen
 • Brand, ontploffing, inbraak of ieder onverwacht evenement die belangrijke schade veroorzaakt aan de woning van de verzekerde
 • Toegangs verbod op de verblijfsplaats uitgesproken door een administratieve autoriteit naar aanleiding van milieuvervuiling, epidemie of natuurmanifestatie die door middel van een staatsverklaring gezien wordt als natuurramp volgens de wet van 13 juli 1982
 • Overlijden verklaard als <> door het land waarvan de verzekerde de nationaliteit bezit

UITGESLOTEN

Zijn uitgesloten iedere annulering die voorkomt uit :

 • Een schadegeval bewust veroorzaakt door de verzekerde
 • Zelfdoding of poging tot zelfdoding van de verzekerde
 • Ongeval, ziekte, of overlijden dat plaats vind voor het ingaan van de verzekering als gevolg van een chronische ziekte bij een persoon ouder dan 80 jaar, behalve als het overlijden plaats vind minder dan 5 dagen voor het begin van het verblijf.
 • Zwangerschap problemen die onvoorzien waren op het moment van ondertekening
 • Psychische ziekte of depressie met ziekenhuis opname korter dan 3 dagen.
 • Contractbreuk zonder vergoeding voor iedere overtreding, nachtelijk burenoverlast of klacht van buren
 • Een vertraagde aankomst of een vervroegd vertrek geeft geen recht op teruggave. In geval van vertraging langer dan 24 uur en ongemeld aan de eigenaar, kan de reservering opnieuw verhuurd worden

TERUGGAVE
VOOR het verblijf

 • 80% van de aanbetaling voor de reservering (buiten de dossierkosten en de kosten van de
  annuleringsverzekering) indien een gebeurtenis plaats vind tussen het moment van ondertekening en 30 dagen
  voor het ingebruik nemen van de reservering.
 • 0% teruggave van de aanbetaling( buiten de dossierkosten en de kosten van de annuleringsverzekering) indien een gebeurtenis plaats vind minder dan 29 dagen voor het ingebruik nemen van de reservering

TERUGGAVE
VOOR DE CAMPING

 • 100% teruggave van uw aanbetaling met inhouding van de dossierkosten en de kosten van de annuleringsverzekering indien u meer dan 30 dagen voor uw aankomst annuleerd en 50% vanaf 29 dagen voor uw aankomst met inhouding van dossierkosten en verzekering.

TARIEVEN

 • 35 euros per gehuurd verblijf via reservering
 • 35 euros per reservering op de camping

BENODIGDHEDEN

 • Huurcontract van verblijf of campingplaats ondertekend naar ons toesturen met een ingevulde lijst van alle personen die deelnemen aan het verblijf samen met de betaling

INGEVAL VAN EEN GEBEURTENIS

 • Ons deelgenoot maken binnen 48 uur, zodra u kennis heeft genomen van de gebeurtenis

Bovenstaande

Informaties hebben geen enkele contractuele waarde. De algemene voorwaarden die beheerst  worden door de verzekering ( de wijze van toepassing van garanties) zullen aan de inschrijver overlegd worden samen met het verblijfsformulier en kunnen voorafgaande aan u doorgegeven worden door onze verkoopafdeling.

 • 67 campingplaatsen
 • 22 chalets
 • 5 mobilhomes
 • 4 Free Flower
Camping Qualité
 
Download onze Brochure & Prijzen
Ik Boek online
360º Virtuele Tour

Plattegrond
van de camping

Newsletter Ontvang onze nieuwsbrief per e-mail
De laatste actualiteiten Het nieuws van de camping
2019 reserveringen zijn open
Reservering Reserveer uw verblijf online
Domaine des 2 Soleils Facebook
Retour en haut